DevX

Pravidlá burzy

Ako začať s burzou DevX?

Stránka devx.sk je miesto, kde môžete obchodovať so svojim našetreným Devxom. Pre začiatok obchodovania napíšte prostredníctvom aplikácie Whatsapp správu Jarvisovi s textom “vytvor webový účet”. Následne vám príde link, na ktorom nájdete prihlasovací formulár. Po úspešnom vyplnení formuláru vám Jarvis vytvorí váš osobný webový účet, cez ktorý budete môcť okrem iného aj obchodovať na burze s DevX. Pomocou web stránky devx.sk budete môcť pohodlne spravovať vaše burzové príkazy, realizovať platby za nakúpené DevX a prezerať si históriu vašich obchodov.

Kupujúci

Kupujúci je ten, kto má záujem kúpiť DevX pri určitom kurze a zadá burzový príkaz pre kúpu DevX. Ak nastane obchod, nakúpené DevX sú pripočítané na účet kupujúceho až po uhradení kúpnej ceny. Úhradu je možné vykonať pomocou platobného linku, ktorý zasiela Jarvis formou whatsapp správy kupujúcemu. Taktiež je tento link dostupný aj vo webovom rozhraní burzy na devx.sk po prihlásení, ku každému nákupu osobitne. Kupujúci má na úhradu 7dní. Po úspešnej úhrade je platobný link deaktivovaný. Jarvis si účtuje sprostredkovateľský poplatok 1% z kúpnej ceny.

Predávajúci

Predávajúci je ten, kto chce svoje DevX predať pri určitom kurze a zadá burzový príkaz pre predaj určitého objemu DevX. Po zadaní predajného príkazu sú predávajúcemu devx v príslušnom objeme blokované až kým nestiahne svoju ponuku, alebo kým nenastane obchod. Po uskutočnení obchodu sú finančné prostriedky zaslané na bankový účet, ktorý predávajúci uviedol pri aktivácii burzy, do 14 pracovných dní. Jarvis si účtuje sprostredkovateľský poplatok 1% z predajnej ceny.

Princíp Jarvisovho burzového mechanimu

Jarvis má úlohu marketmakera. To znamená, že na trh môže vstúpiť so svojimi dopytmi alebo ponukami, pričom sa riadi istými pravidlami. Tieto pravidlá určujú takzvanú obchodnú logiku Jarvisa a sú nasledovné:

  • Pri chýbajúcom kurze, či už na predaji alebo nákupe Jarvis dopĺňa príslušný pokyn a zároveň zabezpečuje, že rozdiel medzi nákupom a predajom je menej ako jedno percento. Dopĺňanie chýbajúcej strany kurzu , teda nákupu alebo predaja je funkcia takzvaného tvorcu trhu. Jarvis je tvorca trhu.
  • Jarvis v prípade chýbajúcej kotácie ( kurzu predaj alebo nákup) a v prípade rozdielu cien menších ako 1 percento – doplní kurz . A doplní ho v takom smere , v akom bol smer pohybu trhu. Smerom dole ak posledný kurz bol vytvorený predajom do najlepšieho nákupu alebo smerom hore, ak bol posledný kurz tvorený nákupom z najlepšieho predaja.
  • Jarvis má právo sa sám rozhodovať , koľko kusov DevX ponúkne na predaj alebo kúpu. V prípade, že vystupuje ako tvorca trhu . Vždy ale verejne oznámi, keď zmení pravidlo koľko kusov chce kúpiť akebo predať . Do najbližšej zmeny to je 1 DevX.
  • Jarvis si účtuje za organizáciu obchodu sumu 1 % z objemu každého obchodu a to z nákupu aj predaja.
  • Jarvis si po prijatí platby, alebo poskytnutí DevX pri nákupe v potravinách Od našich ani iných prevádzkach neúčtuje žiadny poplatok. Jarvis si vyhradzuje právo po dohode s prevádzkou poplatok zaviesť.
  • Jarvis si vyhradzuje právo upozorniť správcov systému na oneskorené alebo neuskutočnené platby pri nákupe DevX . V prípade opakovaného nedodržania postupu môže správca systému požadovať penále vo výške 1 percento denne . To sa začne účtovať 7 dní po uskutočnení obchodu a neuhradení kúpnej ceny.
  • Jarvis až do verejného ohlásenia zmeny vydáva (emituje) za nákup vždy nové DevX . DevX bude vo vhodnom čase po ukončení testovania z pohľadu počtu limitovaný.
  • Jarvis si drží svoju vlastnú zásobu ( peňaženku , poklad , trasure) DevX . Treasure musí držať vždy v minimálnej výške , aby mal vždy dostatok DevX. Ak sa blíži k minimálnemu objemu, tak začína nakupovať . Ak sa blíži k maximálnemu objemu, tak začína predávať.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať hotline +421 903 568 376 

 

www.devx.sk